Payment

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน


นโยบายความเป็นส่วนตัว
การจัดส่ง
1. กรุงเทพฯ
มูลค่างานน้อยกว่า 2,000.- บาท ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่ต้องจ่ายจริงจากรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มูลค่างานมากกว่า 2,000.- บาท จัดส่งให้โดยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยไม่คิดค่าจัดส่ง

2. ต่างจังหวัด
จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่ต้องจ่ายจริงจากไปรษณีย์

ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
สาขานานาเหนือ
ชื่อบัญชี : ธรรมสรณ์ จิระสุวิบูลย์
เลขที่บัญชี : 063-2-72999-5
SWIFT CODE : KASITHBK

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขาถนนเพลินจิต
ชื่อบัญชี : ธรรมสรณ์ จิระสุวิบูลย์
เลขที่บัญชี : 205-0-29262-8
SWIFT CODE : BKKBTHBK

แจ้งการชำระเงิน


** ท่านสามารถแจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ (กรอกข้อมูลด้านล่าง และคลิ๊ก "ส่งข้อมูล") **