อัตราค่าบริการ


 

A4 (บาท/หน้า)
ชนิด / จำนวนหน้า <10 <100 <500 >1,000
สติ๊กเกอร์กระดาษ 100 60 50 40
สติ๊กเกอร์ PVC (ขาว หรือ ใส) 300 200 100 90

หมายเหตุ:
1. กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท
2. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

A3 (บาท/หน้า)
ชนิด / จำนวนหน้า <10 <100 <500 >1,000
สติ๊กเกอร์กระดาษ 200 120 100 80
สติ๊กเกอร์ PVC (ขาว หรือ ใส) 600 400 200 180

หมายเหตุ:
1. กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท
2. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง