บริการพิมพ์งานจากไฟล์ PC & MAC


ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี และขาว-ดำ อันทรงประสิทธิภาพจาก XEROX

สี

 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งขนาด A4, A3, A3++ (13 x 19.2 นิ้ว)
 • ความเร็ว 50 หน้า/นาที (A4) 1 เครื่องและความเร็ว 60 หน้า/นาที (A4) 1 เครื่อง
 • พร้อมกลับ 2 หน้า อัตโนมัติ
 • พิมพ์งานบนกระดาษหนาได้ถึง 300 แกรม
 • สำเนาคมชัดละเอียดถึง 2,400 x 2,400 dpi
 • มีระบบจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ
 • มีระบบเย็บแม็กซ์มุมเป็นชุด
 • เจาะรู 2 ร,ู 3 รู หรือ 4 รู
 • เข้าเล่ม Booklet เย็บแม็กซ์มุงหลังคา
 • พับครึ่ง หรือพับ 3 สามตอน
 • สามารถสแกนภาพได้ถึงขนาด A3 ด้วยความเร็ว 50 หน้า/นาที (A4) 2 เครื่อง

ขาว - ดำ

 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งขนาด A4, A3, A3++ (13 x 19.2 นิ้ว)
 • ความเร็ว 65 หน้า/นาที (A4) 2 เครื่อง
 • พร้อมกลับ 2 หน้า อัตโนมัติ
 • พิมพ์งานบนกระดาษหนาได้ถึง 300 แกรม
 • สำเนาคมชัดละเอียดถึง 2,400 x 2,400 dpi
 • มีระบบจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ
 • มีระบบเย็บแม็กซ์มุมเป็นชุด
 • เจาะรู 2 ร,ู 3 รู หรือ 4 รู
 • เข้าเล่ม Booklet เย็บแม็กซ์มุงหลังคา
 • พับครึ่ง หรือพับ 3 สามตอน
 • สามารถสแกนภาพได้ถึงขนาด A3 ด้วยความเร็ว
  80 หน้า/นาที (A4) 2 เครื่อง
Finishing Post-print_TH

อัตราค่าบริการ


 

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

พิมพ์งาน สี A4(บาท/หน้า) A3(บาท/หน้า)
ชนิดกระดาษ / จำนวนหน้า 2-10 11-50 51-100 >101 2-10 11-50 51-100 >101
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 40 25 20 15 80 50 40 30
กระดาษหนา 130-300 แกรม 50 34 28 23 100 68 56 46
แผ่นใส 80 60 40 30 - - - -

หมายเหตุ: กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

พิมพ์งาน ขาว-ดำ A4(บาท/หน้า) A3(บาท/หน้า)
ชนิดกระดาษ / จำนวนหน้า 2-50 51-100 >101-1,000 >1,001 2-50 51-100 101-500 >501
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 10 5 3 2 20 10 6 4
กระดาษหนา 130-300 แกรม 20 14 11 10 40 28 22 20
แผ่นใส 20 20 18 15 - - - -

หมายเหตุ: กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท