Photo express for VISA/PASSPORT

บริการถ่ายรูปด่วนสำหรับทำ Visa/Passport


เรามีบริการถ่ายรูปด่วนสำหรับทำ Visa/Passport ทุกประเทศ ตามขนาดมาตรฐานตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ หรือตามที่ลูกค้าสั่งตามต้องการ หรือขนาดมาตรฐานทั่วไป 1”, 1.5”, 2”, 2.5”, 3” และ 3.5”

อัตราค่าบริการ


 

ถ่ายรูปด่วนติดบัตร


ขนาด 6 ใบ 12 ใบ
1 " - 200.-
1.5" 230.- 260.-
2.5" 230.- 260.-
2" X 2" (USA) 230.- 260.-
ขนาด 2.5" 280.- 320.-
3" 320.- 320.-

หมายเหตุ:
1. กรณีมีการตกแต่งภาพหรือพื้นหลัง คิดเพิ่ม 100.- บาท
2. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

ขนาด 6 ใบ 12 ใบ
1" - 200.-
1.5" 230.- 260.-
2.5" 230.- 260.-
2" X 2" (USA) 230.- 260.-
2.5" 280.- 320.-
3" 320.- 320.-

หมายเหตุ:
1. กรณีมีการตกแต่งภาพหรือพื้นหลัง คิดเพิ่ม 100.- บาท
2. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง