อัตราค่าบริการ


 

โฟโต้บุ๊ค ขนาดมาตรฐาน ปกอ่อนเคลือบเงา 300 แกรม เนื้อในกระดาษอาร์ต 210 แกรม เข้าเล่ม ใสกาว

ขนาด จำนวนหน้า ราคา เพิ่มหน้า เพิ่มปกแข็ง
A5 (21 x 14.8 cm.) 40 1,200 30 600
A4 (29.7 x 21 cm.) 40 1,600 45 600
A3 (28 x 32 cm.) 40 2,500 60 900
8 x 8 นิ้ว 40 1,900 45 600
10 x 10 นิ้ว 40 2,800 60 900
12 x 12 นิ้ว 40 3,000 60 900

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

ปฏิทินส่วนตัวแบบตั้งโต๊ะ สามารถใส่ภาพและวันพิเศษเองได้ เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น เข้าห่วง กระดาษอาร์ต 300 แกรม

ขนาด จำนวนหน้า ราคา
6 x 8 นิ้ว 24 600

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง