บริการเคลือบพลาสติก


  • เคลือบพลาสติก แบบแข็ง 125 ไมครอน (เงา) ขนาด A4/A3
  • เคลือบพลาสติก แบบอ่อน 32 ไมครอน (เงา/ด้าน) ขนาด A4/A3

อัตราค่าบริการ


 

ขนาด(ซ.ม.) 6.5 X 9.5 7.5 X 11 A4 A3
แบบแข็ง 125 ไมครอน (เงา) 20 20 40 60
แบบอ่อน 32 ไมครอน (เงา/ด้าน) - - 40/ด้าน 60/ด้าน

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง