บริการถ่ายเอกสารสี และสแกนภาพสี


ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารสี XEROX
 • ถ่ายเอกสารสีได้ทั้งขนาด A4, A3
 • ความเร็ว 50 หน้า/นาที (A4) 1 เครื่องและความเร็ว 60 หน้า/นาที (A4) 1 เครื่อง
 • กลับ 2 หน้า อัตโนมัติ
 • ย่อ - ขยาย 25 - 400 %
 • ถ่ายเอกสารสีบนกระดาษหนาได้ถึง 300 แกรม
 • สำเนาคมชัดละเอียดถึง 2,400 x 2,400 dpi
 • มีระบบจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ
 • มีระบบเย็บแม็กซ์มุมเป็นชุด
 • เจาะรู 2 ร,ู 3 รู หรือ 4 รู
 • เข้าเล่ม Booklet เย็บแม็กซ์มุงหลังคา
 • พับครึ่ง หรือพับ 3 สามตอน
 • สามารถสแกนภาพได้ถึงขนาด A3 ด้วยความเร็ว 50 หน้า/นาที (A4) 2 เครื่อง

color-copy-and-scan_TH

อัตราค่าบริการ


 

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

ถ่ายเอกสาร สี A4(บาท/หน้า) A3(บาท/หน้า)
ชนิดกระดาษ / จำนวนหน้า 1-10 11-50 51-100 >101 1-10 11-50 51-100 >101
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 40 25 20 15 80 50 40 30
กระดาษหนา 130-300 แกรม 50 34 28 23 100 68 56 46
แผ่นใส 80 60 40 30 - - - -

หมายเหตุ: 1.ราคาสแกนภาพ สี ไม่รวมค่าบันทึก CD 150.- บาท, DVD 300.-บาท
2. กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

สแกนภาพ สี A4(บาท/หน้า) A3(บาท/หน้า)
จำนวนหน้า 1-10 11-50 51-100 >101 1-10 11-50 51-100 >101
ราคา (บาท) 70 50 40 30 180 150 100 80

หมายเหตุ: 1.ราคาสแกนภาพ สี ไม่รวมค่าบันทึก CD 150.- บาท, DVD 300.-บาท
2. กรณีมีการตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขงาน คิดเงินเพิ่มตามความยากง่าย ขั้นต่ำ 500 บาท