บริการเข้าเล่มเอกสาร พร้อมปก

อัตราค่าบริการ


 

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการจัดส่ง

ความหนา 5-10 มม.
บาท / เล่ม
11-20 มม.
บาท / เล่ม
21-25 มม.
บาท / เล่ม
>25 มม.
บาท / เล่ม
ชนิด A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3
กระดูกงู 30 50 50 80 70 110 100 150
เกลียวพลาสติก 40 70 60 100 80 130 110 170
ขดลวด 40 70 60 100 80 130 110 170
สันกาว : เล่มแรก 300.- 50 90 70 120 90 150 120 190
เย็บแม็กซ์ + คาดเทป 30 50 50 80 70 110 100 150

หมายเหตุ: ราคาไม่รวมปก (กระดาษ หรือ พลาสติกใส) A4 แผ่นละ 10.- บาท, A3 แผ่นละ 20.- บาท